12-05-07

Over de jeugdbrandweer

1.1 Doel van onze jeugdbrandweer:

  • Jongeren in contact te brengen met de brandweer en hen begrippen bij te brengen van eerste hulp en reddingen.
  • Haar leden voor te bereiden voor een latere eventuele aanwerving bij de vrijwillige brandweer.
  • Hiertoe worden de leden opgelied in de beginselen van het oefenen met en opstellen van materieel, het blussen, de eerste hulp, het correct uitvoeren van opdrachten, de dicipline in een korps, het werken in groep en in kameraadschap.

1.2 Aanwerving van een nieuw lid:

De aanwerving gebeurt jaarlijks, in de maand september, voor zover er plaatsen vacant zijn. Kandidaten dienen hun kandidatuur schriftelijk te stellen bij de verantwoordelijke van "De Toekomst".

De kandidaat moet aan volgend voorwaarden voldoen:

  • woonachtig zijn, in de gemeente waar de brandweerdienst gevestigd is, of binnen een straal van 5 km van de brandweerkazerne.
  • ten minste 15 jaar en ten hoogste 17 jaar oud zijn, in het jaar van de aanwerving.
  • zowel meisjes als jongens worden toegelaten tot de jeugdbrandweer.
  • fysisch en medisch geschikt zijn, dit moet blijken uit een attest van de korpsgeneesheer.

1.3 pro of contra de jeugdbrandweer?

Nu dat je een beetje nader kennis gemaakt hebt met de jeugdbrandweer, kan je mss a.d.h.v een reactieje op dit bericht, zeggen wat je vind of hoe je tegen over de jeugdbrandweer staat. Ben je heel erg geïnteresseerd in de jeugdbrandweer of juist helemaal niet? Laat het zeker weten, ik sta vrij voor alle reacties!!

 

 

Groetjes en heel veel plezier op mijn blog,

 

Thomas